Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Nominera till TI Sveriges styrelse 2018

15 januari

Känner du någon, eller är du själv, intresserad av antikorruption, transparens, etik och ansvarsutkrävande? Inför Transparency International (TI) Sveriges årsmöte i april 2018 söker valberedningen efter engagerade personer som är intresserade av ett styrelseuppdrag. 

TI Sverige är en ideell förening vars verksamhet finansieras främst av medlemsavgifter och donationer. Vi är del av det internationella nätverket Transparency International med sekretariat i Berlin.

TI Sveriges styrelse möts var 4-6:e vecka, utom under sommaren. Ledamöter och suppleanter arbetar aktivt mellan mötena i utskott och arbetsgrupper med att bl.a. svara på remisser, utveckla ställningstaganden, skriva debattartiklar, utarbeta och genomföra projekt, seminarier och andra aktiviteter. Vi förutsätter att du som kandiderar kan lägga ned tid och engagemang på förtroendeuppdraget.

Vi önskar en kort presentation samt CV och kontaktuppgifter. En blivande styrelsemedlem ska vara

medlem i TI Sverige.


Nomineringar bör vara oss tillhanda senast 15 mars 2018 och sker genom e-post till valberedningens ordförande Carin Norberg som även kan svara på ytterligare frågor.

.

Valberedningen består av:

Théo Jaekel

​Carin Norberg, ordförande, e-post

​Kristina Simion

​Anders Wiger


TI Sverige önskar God Jul och Gott Nytt År 2018

TI-Sverige-God-Jul-Gott-Nytt-2018.jpg

OECD skjuter upp granskning av Sverige p.g.a. bristande lagstiftning

19 december

Eftersom Sverige ännu inte följt rekommendation från 2012 om skärpt lagstiftning för juridiska personer kommer den s.k. fas 4 granskningen av Sverige att skjutas upp till 2019. Dessutom kommer OECD att skicka en delegation till Sverige under nästa år för att förmedla budskapet om vikten av att införa lagstiftning som står i överensstämmelse med OECD-konventionens bestämmelser.

Man förväntar sig att delegationen inte bara får träffa regeringen utan också riksdagen. TI Sverige beklagar att regeringen så lågt prioriterar efterlevnad av OECD-konventionen om givande av muta i internationella affärstransaktioner.

EU kräver ökad transparens för att förhindra penningtvätt

18 december

EU har i dagarna beslutat att skärpa reglerna i  det senaste direktivet om penningtvätt med innebörd att register över verklige huvudmän ska bli offentligt tillgängliga. i dag har bara den som anses ha legitima skäl tillgång till sådan information.

Detta är ett stort steg i rätt riktning men blir bara effektivt om alla medlemsländer, inklusive Sverige, ser till att de nya reglerna tillämpas strikt säger Ulla Andrén i en kommentar.

Läs mer.


”Inget händer om man inte jobbar med kultur och struktur”

18 december

Den 15 december välkomnade civilminister Ardalan Shekarabi representanter från TI Sverige till Finansdepartementet. Detta som uppföljning på debattartikeln i DN den 3 november där TI Sverige efterfrågade en nationell handlingsplan mot korruption. Civilministern lyfte bland annat att lagstiftning inte ensamt räcker för att bekämpa korruption utan det krävs en kultur mot korrupt agerande, värdegrundsarbete i ordinarie verksamhet samt  en struktur som kan ge stöd. Civilministern uttryckte även oro för minskande resurser hos lokal media att uppmärksamma oegentligheter. På frågan från civilministern om vilka åtgärder som TI Sverige ser som nödvändiga för ett förebyggande antikorruptionsarbete i kommunerna lyfte Ulla Andrén vikten av en oberoende revision och ökad transparens i de kommunala bolagen. 

TI Sverige anser att trots de viktiga uppdrag bl.a. Statskontoret har fått saknas det ett helhetsgrepp mot korruption i regeringskansliet. TI Sverige uppmanar civilminister Ardalan Shekarabi att axla den rollen och lyfta visionen om ett korruptionsfritt Sverige som del av Agenda 2030-arbetet.

TI-Sverige-Shekarabi-15-december-2017.JPG

Göran Steen, Lotta Rydström, Civilminister Ardalan Shekarabi, Louise Brown, Ulla Andrén och Ylva Skoogh.
Foto: Regeringskansliett

Justitieministern svarar på kritik mot brister i antikorruptionslagstiftningen

15 december

TI Sverige har skrivit brev till justitieminister Morgan Johansson med anledning av att Sverige ännu inte vidtagit åtgärder som svar på den kritik som framförts av OECD, EU och FN mot brister i antikorruptionslagstiftningen om juridiska personers ansvar (företagsbot). Justitieministern har nu svarat. Han verkar inte tycka att det föreligger någon brådska att vidta åtgärder: ”regeringen avser att noga överväga vilka åtgärder som bör vidtas …” TI Sverige hade förväntat sig en indikation om när proposition om skärpt lagstiftning ska läggas fram.

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org