Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Så kan korruption förhindras i olje-, gas- och gruvindustrin

19 september

För er som inte hade möjlighet att närvara vid vårt och FUF:s seminarium om korruptionsrisker i utvinningsindustrin den 13 september med bl.a. Fredrik Reinfeldt, ordförande för EITI finns det nu tillgängligt på FUF:s web.

TI Sveriges synpunkter på SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

21 augusti

TI Sverige har till Utbildningsdepartementet  inkommit med synpunkter på betänkandet SOU 2017:10

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning.

TI Sveriges synpunkter på SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad

14 augusti

TI Sverige har till Finansdepartementet inkommit med synpunkter på betänkandet SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.

Tillsammans mot korruption - Almedalen 2017

10 juli

För tredje året i rad arrangerade Institutet Mot Mutor (IMM), Transparency International Sverige (TI Sverige) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham) den 5 juli en heldag med seminarier på olika antikorruptionsteman. Arrangörerna lyckades även i år attrahera en lång rad inflytelserika privata företag, organisationer och myndigheter att åta sig att ordna seminarier med många mycket intressanta talare. Läs mer nedan några observationer från dagen.

 

-          Sverige är enligt internationella mätningar i hög grad förskonat från korruption. På lokal nivå är dock misstron mot politiker och tjänstemän ganska stor och många tror att korruptionen ökar. Det är orealistiskt att tro att polis och åklagare ska kunna stävja korruptionen. I stället är viktigt med självreglering som exempelvis Näringslivskoden.

 

-          Många talare betonade vikten av engagerat ledarskap; ledare som visar prov på hög moral och att företag skaffar sig robusta verktyg för efterlevnad.

 

-          Flera var eniga om att styrelser idag tar ett betydligt större ansvar för etikfrågor än för ca 5 – 7 år sedan; detta i takt med att de etiska riskerna har ökat.

 

-          I offentlig upphandling finns många risker. Viktigt är att inte bara förbereda upphandlingar ordentligt före avtal utan också följa upp så att man säkerställer att man få det man beställt.

 

-          Överenskommelsen för att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn presenterades. Tryggare kommunikationsvägar mellan berörda parter bör minska riskerna för korruption. 

 

-          Representanter för en mindre kommun gav konkreta och åskådliga exempel hur man kan arbeta för att bekämpa korruptionen.

 

Från TI Sveriges sida deltog Inga-Britt Ahlenius, Lars Björklund, Jasmin Draszka-Ali samt Birgitta Nygren i seminarierna. För bilder och fler citat och kommentarer från dagen se @TI_Sweden på twitter.

 

Hoppas att vi ses på det uppföljande seminariet som tentativt äger rum den 18 oktober på förmiddagen i Stockholm!

 

Främja öppenhet, ansvar och integritet. Agera tillsammans mot korruption!


[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

9 oktober kl 18-19:30
Korruption i gränslandet offentligt och privat

Vinge, lokal Chikanen,
Norrlandsgatan 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.

---

17 oktober
Höstens rundabordsmöte i TI Sveriges näringslivsforum, Corporate Supporters Forum.
Tema: Hur mäter man effektiviteten av ett företags antikorruptionsarbete?

Endast för medlemmar i CSF.
Kontakta oss för mer information.

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org