Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Synpunkter på ”En översyn av lagstiftningen om företagsbot” (SOU 2016:82)

28 mars

TI Sverige har gett synpunkter på betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82). Även om TI Sverige välkomnar översynen så efterfrågar föreningen en fylligare redovisning av resonemanget att fastställa maximibeloppet till 100 miljoner kronor. TI Sverige föreslår att beloppet för företagsbot är maximalt tio procent av företagets omsättning. TI Sverige önskar även att kravet på dubbel straffbarhet slopas.

Läs mer: TI Sveriges synpunkter

Öppet brev till EU-kommissionen

23 mars

TI Sverige har tillsammans med ett stort antal europeiska TI-avdelningar och civilsamhällsorganisationer undertecknat ett öppet brev till EU-kommissionen med anledning av att kommissionen valt att inte fortsätta med sin rapport om antikorruption i medlemsländerna.

Inbjudan: Hjälte eller blåst på jobbet? Lunchseminarium och Årets Visselpipa

20 mars

Välkommen till ett lunchseminarium där vi diskuterar de nya visselblåsarlagarna. Ger de ett tillräckligt skydd eller behövs ytterligare åtgärder för att uppnå önskad effekt? Finns det ett behov att förstärka kunskapen om de nya lagarna? Hur fungerar lagstiftningen i praktiken och vad händer efter att man larmat?

Detta, och mer därtill, kommer vi att diskutera under ett späckat lunchseminarium den 5 april på Norra Latin i Stockholm.

Du möter läkarna Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson, mottagare av Årets Visselpipa 2016, som berättar om vad som hände efter att de blåste i visselpipan på Karolinska. 

Därefter följer ett panelsamtal mellan:
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister,
Ola Brinnen, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv,
David Hellman, förbundsjurist, Unionen, och

Sophie Thörne, arbetsrättschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vi avslutar seminariet med att avslöja vem/vilka som får Årets Visselpipa 2017. Årets Visselpipa är en utmärkelse TI Sverige delar ut till de/n person/er som visat prov på civilkurage och larmat om korrupta missförhållanden i en verksamhet.

Moderator är Céline Giertta, TI Sverige.

panel-5-april.PNG

Tid:               5 april kl. 11:30-13:00. Vi bjuder på enklare lunch.
Plats:            Stockholm City Conference Center, Norra Latin,
                      Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmäl dig till
info@transparency-se.org senast 30 mars 2017. Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade.

Presskontakt: Brita-Lena Ekström, TI Sverige, tfn: 073-056 70 51

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

15 mars

Tid: 26 april 2017, kl. 17:30-19:30
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset - Styrelserummet, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm (närmsta t-bana: Hötorget)

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Efter föreningsstämman (kl. 18:30-19:30) har vi nöjet att välkomna Parul Sharma, ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; Agenda 2030 som kommer att prata om hur vi i Sverige kan arbeta med antikorruption i Agenda 2030:s anda.

Medlem som önskar ställa motion skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före, dvs senast 29 mars, föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 19 april så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Välkomna!
Ulla Andrén
Styrelseordförande

Handelsbanken ansluter sig till Corporate Supporters Forum

22 februari

Sedan hösten 2011 har TI Sverige ett näringslivsforum, Corporate Supporters Forum, med syfte att stärka och vidareutveckla antikorruptionsarbetet i svenska storföretag. Forumet har ett tiotal medlemmar. TI Sveriges styrelse tog den 22 februari beslutet att anta Handelsbanken ansökan om medlemskap och välkomnade således näringslivsforumets senaste tillskott!

Vi söker webutvecklare!

TI Sverige söker en duktig webutvecklare för hjälp med att uppdatera och förnya vår hemsida. Är du kunnig inom webdesign och wordpress och känner att du vill hjälpa en ideell förening, med begränsade resurser, med en av våra viktigaste kommunikationskanaler så hör av dig till oss!

Inkom med offert (senast 28 februari 2017) och ett kort förslag på hur du skulle vilja utveckla och uppdatera vår hemsida. Ta inspiration från vår strategi och de befintliga hemsidor som nämns i nedan uppdragsbeskrivning.

Ersättning utgår men vi ser detta uppdrag främst som ett extraarbete eller en sidoinkomst. Du behöver ha ett eget företag för att utföra uppdrag för oss.

Uppdragsbeskrivning
Frågor besvaras per e-post.[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

5 april kl 11:30-13:00
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Hjälte eller blåst på jobbet?
Lunchseminarium om visselblåsning
och utdelning av Årets Visselpipa

Inbjudan | Anmälan senast 30 mars

---

26 april kl 17:30-19:30
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar anmäler sig senast 19 april.

----

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org