Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

TI Sverige ställer krav på att multinationella företag öppnar sin redovisning

26 september

TI Sverige har, tillsammans med Diakonia och Forum Syd, skickat brev till finans- och näringsministrarna med krav på skärpt regelverk för multinationella företags redovisning. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ökad öppenhet, men det är alltför begränsat.

TI Sverige kräver tillsammans med Diakonia, Forum Syd och en lång rad andra organisationer i hela EU att multinationella företag:

- måste publicera data på land-för-land basis avseende varje land som de bedriver verksamhet i, både i EU och utanför; och

- att sådan offentlig redovisning ska innehålla uppgifter om alla väsentliga element som försäljning, tillgångar, subventioner, förteckning över dotterbolag etc vilket kan leda till att offentlig land-för-landredovisning blir det effektiva verktyg för riskanalys som det är avsett att bli.

Seminarieinbjudan - En bättre framtid för Riksrevisionen

Varför har Transparency International (TI) Sverige intresserat sig för Riksrevisionen (RiR)? 

Vi ser RiR som en nyckelinstitution för transparens och ansvarsutkrävande i statlig och statligt finansierad verksamhet. TI Sverige har reagerat starkt mot det som vi uppfattat som misskötsel. Vi vill intese att en så viktig institution riskerar att förlora sin auktoritet och bli ineffektiv.

Ett demokratiskt samhälles långsiktiga skydd mot korruption bygger på starka institutioner vars integritet garanteras av grundlag och annan lag och varsledningar  är transparenta, opartiska och etiskt medvetna.

Seminariet inleds av Göran Steen, styrelseledamot, TI Sverige. I panelen deltar Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot i TI Sverige, Dan Brännström, generalsekreterare i FAR och Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala Universitet. Seminariets moderator är Ulla Andrén, ordförande, TI Sverige.

Tid:               13 oktober 2016 kl. 18:15-20:00

Plats:           Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Inbjudan

Anmäl dig till
info@transparency-se.org senast 6 oktober
. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.


Ny rapport från TI EU: Transparens och konkurrenskraft

Brussels, 13 July 2016

Corporate claims about the impact of transparency on business do not stand up, according to new research published by Transparency International EU today. While more and more multinational companies are publishing detailed financial information about each country they operate in, this does not harm their ability to make profits and grow their businesses.

Given the results, Transparency International EU strongly advocates that the European Parliament and the EU Council revisit the European Commission’s flawed proposal on corporate reporting and ensure real public country-by-country reporting is in place for all countries where a company operates.

The report, which analyses the performance of 28 European and Indian companies over a three-year period, shows the repeated claims by business that competitiveness will be harmed by greater country-by-country reporting is not backed up by the evidence.

Read more: International press release | Do Corporate Claims On Public Disclose Stack Up?

Pressmeddelande: Återupprätta Riksrevisionens integritet!

11 juli

Transparency International Sverige reagerar starkt på den granskning av Riksrevisionen som Dagens Nyheter genomför. Denna visar att riksrevisorerna har agerat med bristande integritet och omdöme.

Riksrevisionen ska bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt. De tre riksrevisorerna har ett starkt mandat för oberoende granskning och myndigheten är en grundpelare i arbetet mot korruption i Sverige.

När Riksrevisionens ledning inte följer de grundläggande principerna för god förvaltning, dvs. integritet, opartiskhet och saklighet, och inte heller den internationella etiska kod man anslutit sig till, raseras förtroendet inte bara för individer utan också för det viktiga arbete myndigheten bedriver. Transparency International Sverige anser mot denna bakgrund att samtliga riksrevisorer bör ställa sina platser till förfogande.

Transparency International Sverige välkomnar Konstitutionsutskottets aviserade möte med riksrevisorerna. Utskottet bör även fundera över sin roll i rekryteringsprocessen till dessa viktiga ämbeten.

Givet Riksrevisionens centrala roll som del i riksdagens kontrollmakt anser Transparency International Sverige att det är viktigt att Konstitutionsutskottet omedelbart och kraftfullt agerar för att myndighetens integritet återupprättas.

Presskontakt:
Ulla Andrén
Ordförande
Tfn: 070-650 46 09

Läs mer: Pressmeddelandet som pdf[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

13 oktober kl 18:15-20

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

En bättre framtid för Riksrevisionen.

Inbjudan | OSA senast 6 oktober

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org