Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

En bättre framtid för Riksrevisionen

18 oktober

"En bättre framtid för Riksrevisionen" var temat för vårt fullsatta seminarium 13 oktober. Panelen med Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet, Dan Brännström generalsekreterare i FAR, Inga-Britt Ahlenius och Göran Steen, båda styrelseledamöter i TI Sverige, förde ett engagerat samtal.

Alla var överens om att modellen med tre riksrevisorer inte fungerar. I stället bör det finnas en chef, kanske med biträdande riksrevisorer under sig. Det kräver dock en grundlagsändring.

Andra frågor som diskuterades var kravprofil och rekrytering av riksrevisorer. Enighet rådde om att minst en av riksrevisorerna bör vara kvalificerad revisor.  Revisionen måste vidare obligatoriskt följa internationellt etablerade regler. Riksdagens uppgift och ansvar i förhållande till Riksrevisionen måste klarläggas och ansvaret förläggas till ett enda utskott.

 

Samma dag överlämnade professor Hans-Gunnar Axberger sin rapport om hanteringen och ledningen av det förändringsarbete som Riksrevisionen bedrivit. Kritiken i rapporten är bister och nu är det Konstitutionsutskottets uppgift att ta utredningsarbetet vidare.

Riksrevisionen är av central betydelse för att säkra insyn och transparens i den statliga förvaltningen. Det är därför utomordentligt viktigt att förtroendet för Riksrevisionen återställs och en professionell och etisk kultur återupprättas.

Ulla Andrén
Ordförande TI Sverige

Seminarieinbjudan: "Korruption i Sverige"

Vid ett seminarium den 10 november berättar Per Kornhall, filosofie doktor och författare, om sin bok "Korruption i Sverige" där han undersöker det senaste decenniets svenska korruptionsskandaler. Han utvecklar sin syn på hur marknaden korrumperar skolan och hur styrningen av den offentliga sektorn skapar utrymme för ökad korruption.

Per Kornhalls bok ger en oroväckande bild av vår samhällsutveckling men beskriver också ett 12-punktsprogram för korruptionsbekämpning.

Tid: 10 november 2016, kl. 18:00-19:30

Plats: Hotel Kung Carl, konferenslokal: ”Stureplan”, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Läs mer | Anmäl dig senast 4 november 2016.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Platserna är begränsade så anmäl dig snarast för att försäkra dig om en plats.

Frågor om whistleblowing till de som kandiderar till posten som FN:s generalsekreterare

3 oktober


TI Sverige har, tillsammans med 33 andra ideella organisationer, ställt frågor till samtliga kandidater till posten som FN:s generalsekreterare bl.a. om hur de ser på whistleblowing och hur de avser se till att personer som visslar får det skydd de är berättigade till. Kandidaternas svar kommer att publiceras i den takt de kommer in och analys göras före valet av generalsekreterare.

TI Sverige ställer krav på att multinationella företag öppnar sin redovisning

26 september

TI Sverige har, tillsammans med Diakonia och Forum Syd, skickat brev till finans- och näringsministrarna med krav på skärpt regelverk för multinationella företags redovisning. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om ökad öppenhet, men det är alltför begränsat.

TI Sverige kräver tillsammans med Diakonia, Forum Syd och en lång rad andra organisationer i hela EU att multinationella företag:

- måste publicera data på land-för-land basis avseende varje land som de bedriver verksamhet i, både i EU och utanför; och

- att sådan offentlig redovisning ska innehålla uppgifter om alla väsentliga element som försäljning, tillgångar, subventioner, förteckning över dotterbolag etc vilket kan leda till att offentlig land-för-landredovisning blir det effektiva verktyg för riskanalys som det är avsett att bli..[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

10 november kl 18-19:30
Hotell Kung Carl, konferenslokal "Stureplan",
Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

"Korruption i Sverige"

Inbjudan | Anmälan senast 4 november

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Ett fåtal platser kvar!

--

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org