Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Översyn av det fjärde penningtvättsdirektivet

13 november

 I ett brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar TI Sverige regeringen att bidra till ökad transparens genom att ge stöd till det förslag som finns om att revidera/precisera bestämmelserna i det fjärde penningtvättsdirektivet i EU. TI Sverige hoppas att Sverige aktivt verkar för att det ska skapas full transparens i alla nationella register över verkliga huvudmän, både avseende företag och truster och att denna information görs lätt tillgänglig för alla.

#paradisepapers: Time to clean up the offshore financial havens

3 November

The ‘Paradise Papers’ revelations published on 5 November by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) and its partners show how the rich and powerful around the world are able to hide wealth through complex and opaque financial structures which allow them to keep their business dealings secret.

These secret structures can also be used by the corrupt. As ICIJ writes in its introduction to the leak: “While having an offshore entity is often legal, the built-in secrecy attracts money launderers, drug traffickers, kleptocrats and others who want to operate in the shadows.

The high-profile list of people and corporations in this latest scandal is shocking. Clearly financial oversight authorities and lawmakers must realise the system is broken. Complex, cross-border structures are being used to facilitate a wide range of secret activity, which could include corruption, fraud and abusive tax schemes,” said Delia Ferreira Rubio, chair of Transparency International.

Press release

Bristande efterlevnad av OECD-konventionen

31 oktober

TI Sverige har genom OECD:s pressmeddelande, från 25 oktober 2017, förstått att Sverige fortfarande inte, närmare 18 år efter det att konventionen ratificerades, lever upp till dess bestämmelser om juridiska personers ansvar.

TI Sverige välkomnade den noggranna utredningen om företagsbot som lades fram för c:a ett år sedan medan vi hade starka invändningar mot den relativt blygsamma höjning av maxbeloppet som föreslogs. Det är anmärkningsvärt att Sverige ska behöva sälla sig till de medlemmar av OECD:s arbetsgrupp mot mutor som ställs under särskild bevakning p.g.a. att deras lagstiftningar inte står i överensstämmelse med konventionens bestämmelser.

Det är TI Sveriges förhoppning att åtgärder vidtas skyndsamt så att ytterligare kritik av Sverige kan undvikas.

]Läs mer]

Skärp skrivningarna om risker för korruption i prop. 2017/18:23 om skärpt exportkontroll av krigsmateriel

30 okotber

TI Sverige lyfter i ett brev till riksdagens Utrikesutskott vikten av tydliga regler för Inspektionen för strategiska produkter med innebörd att en kartläggning ska göras av korruptionen i mottagarlandet och i synnerhet av riskerna för att korruption förekommer hos den upphandlande aktören.

Transparency International har valt Delia Ferreira Rubio från Argentina till ny ordförande

16 oktober

Vid Transparency Internationals (TI) årsmöte, den 15 oktober, valdes Delia Ferreira Rubio (Argentina) till ordförande efter José Ugaz (Peru). Delia har bl.a. doktorerat i juridik, har arbetat som konsult i många internationella organisationer och varit medlem av TI:s internationella styrelse 2008 – 2014.

Till ny vice ordförande valdes Ruben Lifuka (Zambia) efter Elena Panfilova (Ryssland) som lämnade sin post under våren.

Till de ovanligt många lediga platserna som styrelseledamöter valdes Robert Barrington (UK), A J Brown (Australien), Karen Haussmann (Tyskland), Samuel Kimeu (Kenya), David Ondracka (Tjeckien), Kol Préap (Kambodja) och Oya Özarslan (Turkiet).

Årsmötet föregicks av två fulla seminariedagar med intressanta teman som hur man kan främja utbildning i integritet i skolan och på universitet och hur man kan ranka kommuners integritetsarbete. I flera diskussioner framkom tydligt hur korruptionen har förändrats under den tid TI existerat – nästa år fyller organisationen 25 år! TI:s definition av korruption ses av allt fler som mindre relevant i takt med att korruptionen ändrar form – det är den systematiska och organiserade korruptionen som är det stora problemet.

[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

21 november kl 18-19:30
Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här


---

24 november kl 9:00-11:00
Tillsammans mot korruption
- förberedelser för Almedalen 2018 -

Brunnsgatan 2, Stockholm

Inbjudan | Anmälan

---

7 december kl 16:30
Studiebesök på Statskontoret
Exklusivt för dig som är medlem i TI Sverige.

Kontakta oss

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org