Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter

Seminarieinbjudan: Lobbying - hur går det till i praktiken och går det att reglera?

20 april

I Sverige finns inga regler för hur lobbying av det offentliga Sverige får gå till. I OECD har man tagit fram riktlinjer för utformandet av regler. Dessa riktlinjer är mycket flexibla och det understryks att eventuell reglering måste göras med utgångspunkt från de specifika förhållandena i respektive land. Europarådet har också beslutat om rekommendationer men de är mer strikta. Enligt dessa skall medlemmarna utforma regler och se till att de efterlevs. Sverige bör följa Europarådets rekommendation men i så fall hur?

Välkommen till ett seminarium om lobbying. Vår förhoppning är att seminariet ger oss värdefull kunskap som kan bidra till att utveckla vårt tänkande på området.

Möt Camilla Nothhaft, vars doktorsavhandling studerar hur lobbying går till i Bryssel. Camilla har följt fyra lobbyister och tre parlamentariker och främst studerat hur det går till när de möts. Lobbyisterna tycks hålla sig till de strikta EU-reglerna samtidigt som de söker efter mer informella sätt att träffa de politiker och tjänstemän som de vill påverka.

Möt också Jonatan Adolfsson som nyligen lagt fram en uppsats om reglering av lobbying mot regeringskansliet. I den diskuterar han offentlighetsprincipens betydelse och brister i lobbyingprocessen

Tid:              10 maj kl. 17:30 – c:a 19:00
Plats:           IOGT-NTO Klaragården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Anmäl dig senast 4 maj.

Seminariet är gratis och öppet för alla intresserade, men platserna är begränsade så anmäl dig så snart som möjligt för att garantera din plats.

Välkomna!

Årets Visselpipa 2017 går till Richard Lindwall som larmande om korruption på Statens Fastighetsverk

5 april

Årets Visselpipa – för larm om korruption på Statens Fastighetsverk

 

Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk tilldelas Årets Visselpipa 2017, som delas ut av Transparency International Sverige.

Motiveringen lyder:

”Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en omfattande dokumentation av missförhållanden, som senare avslöjades i media.

Richard Lindwall har visat prov på både mod och civilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde komma fram i ljuset.”

Richard Lindwall hade lämnat sin anställning på Statens Fastighetsverk när Kalla Fakta, TV4, i början av 2017 började publicera sin granskning av korruptionshärvan inom verket. Flera höga chefer inom Statens Fastighetsverk har delgivits misstanke om bl.a. grov trolöshet mot huvudman. I början av mars fick Björn Andersson sparken från sin post som generaldirektör.

-       Oacceptabelt att det finns misstankar om korruption på en statlig myndighet. Är man som Björn Andersson föremål för en förundersökning kan man inte leda en statlig myndighet, sa finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

Prisutdelning sker i dag, den 5 april, i samband med ett lunchseminarium där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson m.fl. medverkar.

Presskontakt:

Richard Lindwall,
tel: 076-130 81 00

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot, TI Sverige
tel 073-056 70 51

Pressmeddelande som pdf

Positionspapper: Skydd för visselblåsare

30 mars

TI Sveriges styrelse har den 22 februari antagit ett positionspapper om skydd för visselblåsare.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

15 mars

Tid: 26 april 2017, kl. 17:30-19:30
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset - Styrelserummet, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm (närmsta t-bana: Hötorget)

Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en justerare att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll
6. Föredragning av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av bokslut och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av föreningens ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande ordinarie föreningsstämma
15. Fastställande av årsavgifter
16. Från styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
17. Motioner. Av medlem påkallad fråga.
18. Redovisning av föreningens kommande verksamhet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Efter föreningsstämman (kl. 18:30-19:30) har vi nöjet att välkomna Parul Sharma, ordförande för Svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; Agenda 2030 som kommer att prata om hur vi i Sverige kan arbeta med antikorruption i Agenda 2030:s anda.

Medlem som önskar ställa motion skall skriftligen anmäla det till styrelsen senast fyra veckor före, dvs senast 29 mars, föreningsstämmans hållande.

Vänligen anmäl ditt deltagande i föreningsstämman och/eller programpunkten senast 19 april så att vi kan beräkna antalet deltagare.

Välkomna!
Ulla Andrén
Styrelseordförande

Vi söker webutvecklare!

TI Sverige söker en duktig webutvecklare för hjälp med att uppdatera och förnya vår hemsida. Är du kunnig inom webdesign och wordpress och känner att du vill hjälpa en ideell förening, med begränsade resurser, med en av våra viktigaste kommunikationskanaler så hör av dig till oss!

Inkom med offert och ett kort förslag på hur du skulle vilja utveckla och uppdatera vår hemsida. Ta inspiration från vår strategi och de befintliga hemsidor som nämns i nedan uppdragsbeskrivning.

Ersättning utgår men vi ser detta uppdrag främst som ett extraarbete eller en sidoinkomst. Du behöver ha ett eget företag för att utföra uppdrag för oss.

Uppdragsbeskrivning
Frågor besvaras per e-post.[Arkiverade nyheter]

Kalendarium

26 april kl 17:30-19:30
Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar anmäler sig senast 19 april.

----

10 maj kl 17:30-c:a 19:00
IOGT-NTO Klaragården,
Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Lobbying - hur går det till i praktiken och går det att reglera?

Inbjudan | Anmälan senast 4 maj

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org