Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Välkommen till Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Transparency International, med säte i Berlin, grundades 1993 och har kommit att åtnjuta stor respekt och auktoritet på den internationella arenan för sitt arbete med att kartlägga och motverka korruption i alla dess former.Nyheter


Ny rapport från TI EU: Transparens och konkurrenskraft

Brussels, 13 July 2016

Corporate claims about the impact of transparency on business do not stand up, according to new research published by Transparency International EU today. While more and more multinational companies are publishing detailed financial information about each country they operate in, this does not harm their ability to make profits and grow their businesses.

Given the results, Transparency International EU strongly advocates that the European Parliament and the EU Council revisit the European Commission’s flawed proposal on corporate reporting and ensure real public country-by-country reporting is in place for all countries where a company operates.

The report, which analyses the performance of 28 European and Indian companies over a three-year period, shows the repeated claims by business that competitiveness will be harmed by greater country-by-country reporting is not backed up by the evidence.

Read more: International press release | Do Corporate Claims On Public Disclose Stack Up?

Pressmeddelande: Återupprätta Riksrevisionens integritet!

11 juli

Transparency International Sverige reagerar starkt på den granskning av Riksrevisionen som Dagens Nyheter genomför. Denna visar att riksrevisorerna har agerat med bristande integritet och omdöme.

Riksrevisionen ska bidra till att statens resurser används på ett bra sätt och att den statliga förvaltningen sköts effektivt. De tre riksrevisorerna har ett starkt mandat för oberoende granskning och myndigheten är en grundpelare i arbetet mot korruption i Sverige.

När Riksrevisionens ledning inte följer de grundläggande principerna för god förvaltning, dvs. integritet, opartiskhet och saklighet, och inte heller den internationella etiska kod man anslutit sig till, raseras förtroendet inte bara för individer utan också för det viktiga arbete myndigheten bedriver. Transparency International Sverige anser mot denna bakgrund att samtliga riksrevisorer bör ställa sina platser till förfogande.

Transparency International Sverige välkomnar Konstitutionsutskottets aviserade möte med riksrevisorerna. Utskottet bör även fundera över sin roll i rekryteringsprocessen till dessa viktiga ämbeten.

Givet Riksrevisionens centrala roll som del i riksdagens kontrollmakt anser Transparency International Sverige att det är viktigt att Konstitutionsutskottet omedelbart och kraftfullt agerar för att myndighetens integritet återupprättas.

Presskontakt:
Ulla Andrén
Ordförande
Tfn: 070-650 46 09

Läs mer: Pressmeddelandet som pdf

Ny rapport från TI: Transparens i företagens rapportering - växande ekonomier

11 juli

TI:s internationella sekretariat har gjort en kartläggning av de 100 snabbast växande företagen baserade i femton snabbt växande ekonomier. Dessa företag är verksamma i sammanlagt 185 länder. Kartläggningen avser företagens antikorruptionsprogram, rapportering om organisatorisk struktur samt land-för-land redovisning.

 

Kartläggningen visar att företagens genomsnittliga resultat i alla tre dimensionerna är sämre än tidigare mätning. Resultaten är också sämre i jämförelse med tidigare studie som TI gjort av de 100 största företagen i världen.

 

Sämst bland företagen är främst de kinesiska. Indiska företag har genomgående goda resultat när det gäller rapportering om organisatorisk struktur vilket förklaras av indisk lag som reglerar redovisning på området.

 

22 av de företag som ingår i studien är verksamma i Sverige. I de tre dimensionerna som mättes, var resultaten genomgående bättre för dessa företag än genomsnittet av samtliga företag i studien.

Enligt TI Sverige tyder studien på att det finns ett stort behov hos de aktuella företagen att utveckla sina antikorruptionsprogram och att rapportera mer utförligt om organisatorisk struktur om sin redovisning. TI Sverige gör redan mycket för att uppmuntra företag i Sverige att vidareutveckla sina antikorruptionsprogram. TI Sverige avser att stärka stödet till företagen att föra ut den kunskapen till företagens affärspartners, inkl. de utländska företag som är verksamma i Sverige.

Läs mer: Studien | Internationellt pressmeddelande | Corporate Transparency and Anti-Corruption Footprint Sweden

Tillsammans mot korruption i Almedalen, 5 juli

7 juli

TI Sverige, Institutet Mot Mutor (IMM) och AmCham Sverige arrangerade, den 5 juli, för andra året i rad en seminariedag i Almedalen som del av initiativet ”Tillsammans Mot Korruption”. Nio seminarier hölls. Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan representanter för arrangörerna. Detaljerad dagordning och förteckning över deltagarna i de olika seminarierna finns på Tillsammans mot korruption.. Vill du läsa mer finns en kort rapport här.

Seminarierina finns även att se på YouTube.

 

Har du synpunkter på vad vi bör följa upp? Hör av dig på info@transparency-se.org![Arkiverade nyheter]

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org