Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English
_06_img_8420-2.jpg

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Styrelsen för TI Sverige beslutade 2007 att instifta priset Årets visselpipa, uppkallat efter det engelska begreppet "whistleblower" som syftar till en person som avslöjar oegentligheter, såsom korruption, inom en organisation, företag eller dylikt.

Årets Visselpipa delas ut till person/er/organisation verksam i Sverige eller med anknytning till Sverige som på ett aktivt sätt visat på missförhållanden, som ligger inom Transparency International Sveriges intresseområde - korruption i vid mening. Det kan t.ex. vara anställd/a inom företag, myndigheter eller organisationer som avslöjar korrupta förhållanden inom den egna verksamheten eller journalister som granskat och avslöjat missförhållanden. Att personen i fråga visat prov på civilkurage är en viktig omständighet vid bedömningen.

Frågor besvaras av:

Brita-Lena Ekström, styrelseledamot

britalenae@gmail.com

tfn: 073-056 70 51

Tidigare pristagare:

2017: Richard Lindwall

Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens Fastighetsverk tilldelas Årets Visselpipa 2017.

Motiveringen lyder:

”Richard Lindwall slog redan 2014 larm om misstänkt fusk med fakturor inom Statens Fastighetsverk. Han använde sig av interna rapporteringsrutiner, men möttes av tystnad från högsta nivå. Under tiden gjorde han en omfattande dokumentation av missförhållanden, som senare avslöjades i media.

Richard Lindwall har visat prov på både mod och civilkurage genom att aktivt medverka till att allvarlig korruption i ett prestigeladdat statligt verk kunde komma fram i ljuset.”

2016: Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson

2016-års pris tilldelas:

Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare och Oscar Simonson, med dr.

 

Motiveringen lyder:

 

”Läkarna anmälde redan 2014 forskningsfusk vid Karolinska Institutet. De äventyrade därmed sina egna karriärer i en miljö, som av förklarliga skäl värnar om sina högt ansedda forskare. Fuskets huvudsakliga syfte var att vinna en oförtjänt framgång. Därtill kommer att de fyra läkarna avvärjde en verksamhet med hög säkerhetsbrist som stämmer väl in i definitionen av korruption i vid mening.”

Pressmeddelande

TI: Lets celebrate whistleblowers

Läkartidningen

2010: Karin Törnqvist och Peter Magnusson

2010-års pris tilldelades:

Konsulten Karin Törnqvist som visat stort civilkurage genom att påtala allvarliga missförhållanden inom Göteborg Energi.

&

Undersköterskan Peter Magnusson som visat stort civilkurage genom att slå larm om rasistiska uttalanden på Södertälje sjukhus.

Läs mer om prisutdelningen och whistleblowing nedan:

DN Ledare

DN Ekonomi

SvD Näringsliv

SvD Näringsliv

2009: Ara Abrahamian

2009-års pris tilldelades:

"Ara Abrahamian, som med hög personlig kostnad, har riktat uppmärksamheten mot brist på öppenhet inom elitidrotten. De regeländringar som han genom sitt handlande bidragit till kommer att minska risken för korruption inom idrotten.”

Pressmeddelande

Läs mer om sport och korruption på Transparency Internationals hemsida.

2008: Christer Hansson

2008-års pris tilldelades:

"Christer Hansson, för hans bidrag till avslöjandet av den europeiska kartellen på planglasmarknaden."

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Konkurrensverket

2007: Åsa Sveds

2007-års pris tilldelades:

"Åsa Sveds, journalist med hemvist på Gotland, som genom ett enträget arbete har bidragit till att sätta korruptionsfrågorna i fokus genom sina artiklar i Gotlandstidningen och genom sin bok Pengar i sjön – om män, makt och mutor."

Pressmeddelande

Läs mer om boken här

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org