Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Oroväckande korruptionsstatistik för större svenska företag

Revisions- och rådgivningsföretaget EY presenterade i april en omfattande internationell korruptionsstudie där statistiken som rör Sverige inger oro. Den visar att 18 procent av de anställda på svenska storföretag anser att korruption är vanligt förekommande i Sverige, en kraftig uppgång från förra året då 4 procent gav detta svar.

Beklämmande är att 9 procent av de svenska storföretagsanställda uppger att de skulle erbjuda tvivelaktiga utbetalningar för att hjälpa sitt företag att klara en ekonomisk nedgång. Hela 17 procent kan tänka sig att agera oetiskt för att få snabbare befordran eller högre lön, medan 7 procent skulle kunna rapportera ett felaktigt finansiellt resultat.

Bara var femte anställd är medveten om företagets visselblåsarfunktioner. Hela 29 procent av de anställda på svenska storföretag anser att deras lojalitet mot bolaget påverkar viljan att rapportera oegentligheter. Över hälften anser att deras lojalitet mot kollegor påverkar önskan att rapportera oegentligheter - en alarmerande siffra som ligger högt över det internationella genomsnittet.

Men med oetiskt agerande och falska lojaliteter kommer knappast svenska företag att få en ljus framtid. Ska Sverige nå delmålet om att ”Väsentligt minska alla former av mutor och korruption” i Agenda 2030 måste svenska storföretag (och givetvis många andra aktörer) ta tag i problematiken och vända denna trend.

Ulla Andrén
Ordförande
Transparency International Sverige

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org