Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Myndigheter och upphandlingar
En regeringskris till följd av en upphandling av Transportstyrelsen hade väl få kunnat föreställa sig. Men att outsourca rikets hemligheter för att spara pengar på IT-tjänster har kostat på. Transport­styrelsen och Regeringskansliet har haft mycket att fundera över denna sommar. Det är därför bra att riksdagens Konstitutionsutskott nu gör en grundlig utredning om detta upphandlingshaveri och drar lärdom av det inträffade. Att se till att det inte händer igen är vad som krävs av politiker och ämbetsmän.

När regeringskrisen väl avvärjts skapade nästa upphandlingshärva rubriker. Polis­myndigheten tvingades göra en egen anmälan om mutbrott vid upphandlingen av passtillverkning m.m. efter DN:s granskning av nära samröre mellan upphandlare och företag.

Även om det nu bara är misstänkta mutbrott har allvarlig skada inträffat. Det handlar om förtroende för att Polismyndigheten - och alla andra myndigheter - hanterar upphandlingar korrekt. Respektfullt avstånd mellan upphandlare och anbudsgivare krävs så att misstankar om oegentligheter inte uppstår. Och det finns uppenbarligen även företag som behöver skärpa sig på denna punkt.

Transparency International Sverige har mycket att göra framöver - inte minst vad gäller upphandlingar!
 
Ulla Andrén
Ordförande
Transparency International Sverige

Läs hela Nyhetbrevet i din webläsare här.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org