Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Privatpersoner Juridiska personer

Allt fler företag inser att integritet är av central betydelse i sin verksamhet men att det är en ständig process att utveckla och förbättra rutiner, utbilda medarbetare i integritetshöjande metoder samt följa upp tillämpningen. Många företag har funnit fördelar med att aktivt samarbeta med ledande och välrenommerade organisationer beträffande korruption och integritet i syfte att stödja och stärka sina egna interna funktioner och att få tillgång till extern expertis och verktyg.

TI Sverige tillhandahåller, sedan 2011, ett svenskt näringslivsforum som erbjuder en plattform för svenska företags transparensarbete. Vi riktar oss mot svenska storföretag som har erfarenhet av att vara verksamma internationellt i miljöer med hög korruptionsrisk.

Ett deltagande i TI Sveriges näringslivsforum - Corporate Supporters' Forum – visar ett tydligt ställningstagande och engagemang i arbetet mot korruption.

Medlemmar i näringslivsforumet erbjuds bl.a. följande:

  • Två (2) halvdagsseminarier per år med speciellt inbjudna ämnesexperter och -utövare
  • Expertrådgivning av TI Sverige om företagets anti-korruptionsstrategier, policies eller verktyg
  • Expertrådgivning av TI Sverige om tillgängliga verktyg (implementering, uppföljning och utvärdering) framtagna av Transparency International

------

Röster om Corporate Supporters Forum:

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?

”Att utbyta erfarenheter och lära från andra svenska företag som möter samma utmaningar som vi gör. Och tillsammans hitta de bästa lösningarna.”

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?

”Om du vill gå fort gå ensam, om du vill gå långt gå tillsammans. Vi ser medlemskapet i Transparency International Sverige som en möjlighet att genom samarbete med andra tackla frågan om korruption på ett smartare sätt än om vi skulle göra det ensamma.”

Anna Rönngard,
Sustainability Standards Manager,
H&M

Vad är det största värdet för ert bolag att vara med i TI Sveriges Corporate Supporters Forum?

"Inom EC området känner man sig ibland lite vilsen. Det finns ingen utarbetad road map för hur ett effektivt compliance program ser ut, och advokatbyråer och andra rådgivare har ännu inte utvecklat best practices på området. I den situationen är det ovärderligt att träffa kollegor på andra multinationella bolag och diskutera gemensamma problem samt höra hur kollegorna löst olika frågor. Efter ett TI-möte är det tydligt att vi alla ofta sitter med samma problem." 

Varför gick ni med i TI Sverige Corporate Supporters Forum?

"Dels för att denna typ av forum är ovärderligt när det gäller nätverkande och kunskapsöverföring. Dels för att korruptionen är ett av de största hoten mot demokratisering och ökat välstånd i tredje världen. Som stort multinationellt företag är det vår skyldighet att stödja TI’s arbete i kampen mot korruptionen."

Pontus Selderman,
Lead Counsel, Ethics and Compliance,
Stora Enso


------

Medlemskap i Corporate Supporters Forum

TI Sweden Framework for Corporate Supporters Forum
(uppdaterat 22 nov. 2017)

TI ABC anti-bribery checklist

Årsavgiften för medlemskap i vårt näringslivsforum är 50 000 kronor. Ett medlemskap i vårt näringslivsforum ger inte automatiskt ett medlemskap i föreningen.

Följande företag är medlemmar i Corporate Supporters' Forum:

Siemens

Atlas Copco

Skanska
Vinge

Essity

H&M

NCC

Svensk Exportkredit (SEK)
Stora Enso

Volvo Cars
Handelsbanken
SKF

För ytterligare information rörande medlemskap i näringslivsforumet Corporate Supporters' Forum, var vänlig kontakta näringslivsansvarig: Lars Björklund, 070-333 45 53 eller lars.bjorklund@transparency-se.org.

TI Sveriges Donationspolicy

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org