Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Visionen om ett korruptionsfritt samhälle

Vi har politiska mål om att Sverige ska bli ett fossilfritt samhälle. Varför har våra politiker ännu inte anammat visionen om att Sverige ska bli ett korruptionsfritt samhälle?

Under året har Transparency International Sverige arbetat för att öka medvetenheten om korruption, de skadeverkningar och de risker den innebär. Det handlar både om resursslöseri och om att korruption undergräver tilliten i samhället.

Sverige har åtagit sig att genomföra Agenda 2030 och väsentligt minska alla former av korruption och mutor. TI Sverige har därför uppmanat regeringen att agera mer kraftfullt och bl.a. föreslagit en nationell plan mot korruption där myndigheter, kommuner och landsting, branschorganisationer och företag, akademiska institutioner och det civila samhället skulle kunna bidra till att identifiera risker och lämna åtgärdsförslag.

En central fråga är hur vi kan arbeta för ökad öppenhet och en organisationskultur - både i offentlig förvaltning och i näringslivet - som tydligt tar avstånd från korrupt beteende och slår larm om oegentligheter. Det behövs ledare som tror på visionen om ett korruptionsfritt samhälle och motiverar andra om vikten av antikorruptionsarbete.

Det är ett långsiktigt projekt att väsentligt minska alla former av korruption och mutor för att leva upp till åtagandet i Agenda 2030. Vill du bidra och engagera någon för att främja öppenhet, ansvar och integritet kan du t.ex. ge hen ett medlemskap i Transparency International Sverige i julklapp!

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar
Ulla Andrén
Ordförande
Transparency International Sverige

Läs Nyhetsbrevet på webben.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org