Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English
ENIS_map.jpeg

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Den 6 juni 2012 presenterade Transparency International i Berlin en jämförelse av tjugofem europeiska länders integritetssystem.

Även om Sverige står sig väl i jämförelsen så konstaterar rapporten att vi ligger efter vad gäller transparent finansiering av politiska partier och lagstiftning av whistleblowing - frågor som TI Sverige arbetar med.

Läs pressmeddelande och rapport.


Studien
Motståndskraft, oberoende, integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption? publicerades den 8 februari 2012 och finns att ladda ner här.

Pressmeddelande från den 8 februari 2012.

An executive summry in English is available here.

Under 2011 och 2012 delog TI Sverige i ENIS, "Evidence-Based Action Against Corruption: The European Integrity Systems Project", ett alleuropeiskt projekt med finansiering från EU.

Syftet med projektet var att undersöka vilka förutsättningar 25 europeiska länder har för att motverka korruption.

ENIS-rapporten: Kan Sverige stå emot korruption?

TI Sverige gav ett antal författare, under ledning av docent Staffan Andersson vid Linnéuniversitetet i Växjö, i uppdrag att mäta motståndskraften mot korruption i det svenska samhället.

ENIS-metodiken fokuserade på att utvärderar tolv nyckelinstitutioner – från regeringen och riksdagen till medierna, näringslivet och det civila samhället.

En rådgivargrupp bestående av olika experter inom varje område har stött författarteamet i arbetet med studien.

Mer information om ENIS

Allmän information om EU projektet från TIs hemsida.

Detaljerad beskrivning av studiens metodik

Detaljerad beskriving av indikatorerna


NIS Danmark

NIS Finland

NIS Norge

Kontakt: Alf Persson alf.persson@transparency-se.org

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org