Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Det korrupta Sverige 

var temat för Transparency International Sveriges första seminarium 2017. Bo Rothstein, Lena Marcusson, Lars Korsell, Gissur Erlingsson, Tomas Brytting och Marianne af Malmborg bidrog med nya perspektiv på problemen i staten, kommunerna, näringslivet och civila samhället. Dessutom gjordes viktiga inspel i diskussionen av deltagarna. 

Seminariet avslutades med ett samtal mellan Erik Amnå, Inga-Britt Ahlenius, Céline Giertta och Johan Mörck kring hur vi tillsammans kan arbeta vidare mot korruptionen i Sverige. Det finns inte några enkla lösningar och det förebyggande arbetet förblir centralt. 

Sveriges kommuner och landsting har en särskild ställning då sektorn står för ca 70 % av den offentliga verksamheten och med närmare 1 miljon anställda. Korruption sker i mötet mellan offentlig och privat verksamhet. Kommunerna är genom de komplexa uppdrag man hanterar utsatta för särskilt stora risker. Samtidigt är processerna svaga när det gäller att utkräva ansvar. Det finns all anledning för kommuner och landsting att arbeta aktivt för att öka kunskap och medvetenhet om korruptionsrisker. TI Sverige bidrar gärna till detta arbete. 

Ulla Andrén
Ordförande

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org