Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Jämfört med många andra länder är korruptionsproblemen färre och mindre i Sverige - men de förekommer, något som ofta belyses i media. Många svenska företag verkar också internationellt och kommer då ofta i kontakt med andra företags- och samhällskulturer, där korruptionsbeteenden kan vara mer vanliga än i Sverige. Av den anledningen är det viktigt för företag att agera i förebyggande syfte och bygga upp en handlingsplan för hur korruption ska hanteras.

För juridiska personer som stödjer TI Sveriges verksamhet kan TI Sverige erbjuda följande:

  • goodwill genom att medlemskapet visar att den juridiska personen är medvetet om vikten av korruptionsbekämpning och en god företagskultur;
  • ta del av den samlade erfarenheten om god företagskultur som finns hos TI Sverige och Transparency Internationals nätverk;
  • informera personal om antikorruptionsarbetet i Sverige och utomlands;
  • delaktighet i de seminarier och andra evenemang som TI Sverige anordnar som ger värdefulla kontakter med andra företag och institutioner inom olika branscher;
  • göra det möjligt för den juridiska personen att stödja det breda arbetet i Sverige att skapa en korruptionsfri kultur och även bidra till en bättre internationell ordning.

Företag som önskar bli medlemmar i föreningen genomgår en due diligence-process som beskrivs här.

Följande juridiska personer är medlemmar i föreningen:

Tethys Oil

Tyréns


Avgifterna för juridiska personer är enligt följande
:*

Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer: 5 000 kronor

Ideell förening: 1 000 kronor

* Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

För mer information om hur ditt företag kan bli medlem kontakta vårt kansli på info@transparency-se.org.

Kalendarium

5 juli
Tillsammans mot korruption
Almedalen

Program

----

14 september
Hur förhindrar vi korruption i olje-, gas- och gruvundustrin?
Medverkar gör bl.a. Fredrik Reinfeldt, ordf. EITI

Seminariet arrangeras tillsammans med FUF.
Mer info följer.

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org