Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Jämfört med många andra länder är korruptionsproblemen färre och mindre i Sverige - men de förekommer, något som ofta belyses i media. Många svenska företag verkar också internationellt och kommer då ofta i kontakt med andra företags- och samhällskulturer, där korruptionsbeteenden kan vara mer vanliga än i Sverige. Av den anledningen är det viktigt för företag att agera i förebyggande syfte och bygga upp en handlingsplan för hur korruption ska hanteras.

För juridiska personer som stödjer TI Sveriges verksamhet kan TI Sverige erbjuda följande:

  • goodwill genom att medlemskapet visar att den juridiska personen är medvetet om vikten av korruptionsbekämpning och en god företagskultur;
  • ta del av den samlade erfarenheten om god företagskultur som finns hos TI Sverige och Transparency Internationals nätverk;
  • informera personal om antikorruptionsarbetet i Sverige och utomlands;
  • delaktighet i de seminarier och andra evenemang som TI Sverige anordnar som ger värdefulla kontakter med andra företag och institutioner inom olika branscher;
  • göra det möjligt för den juridiska personen att stödja det breda arbetet i Sverige att skapa en korruptionsfri kultur och även bidra till en bättre internationell ordning.

TI Sweden Framework for Corporate Members

(uppdaterad 22 november 2017)

Följande juridiska personer är medlemmar i föreningen:

Tethys Oil

Tyréns


Avgifterna för juridiska personer är enligt följande
:*

Samtliga börsnoterade företag: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning > 150 MSEK: 20 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 150 MSEK men > 5 MSEK: 10 000 kronor
Icke-noterade företag med en omsättning < 5 MSEK: 1 000 kronor

Kommun eller landsting med befolkningsmängd > 100 000 personer: 10 000 kronor
Kommun eller landsting med befolkningsmängd < 100 000 personer: 5 000 kronor

Ideell förening: 1 000 kronor

* Siffror rörande omsättning och befolkningsmängd gäller uppgifter vid utgången av året före inträdesansökan.

För mer information om hur ditt företag kan bli medlem kontakta vårt kansli på info@transparency-se.org.

TI Sveriges Donationspolicy

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org