Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Riksrevisionen, myndigheterna och korruptionen


Riksrevisionens roll för att förebygga och förhindra korruption och oegentligheter i staten diskuterades vid TI Sveriges seminarium 21 november. Helene Agélii, chefsjurist FAR, Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statskunskap, Inga-Britt Ahlenius, f.d. generaldirektör RRV, Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Filip Cassel, f.d. revisionsråd, Ingvar Mattson, riksrevisor och Clas Olsson, generaldirektör ESV gav olika perspektiv på förväntningarna på Riksrevisionen och behovet av att förändra dess uppdrag.

Inledningsvis konstaterades att revisorer sällan avslöjar korruption, men visselblåsarna är centrala. Ingvar Mattson framhöll Riks­revisionens förebyggande arbete och vikten av att ha ett vakande öga på myndigheternas internkontroll. Clas Olsson noterade dock att riskanalys och korruptionsfrågor inte alltid står högst på myndigheternas dagordning.

Flertalet paneldeltagare poängterade att förvaltningskulturen är central för korruptionsbekämpning. Shirin Ahlbäck Öberg framhöll att signalerna från regering till myndigheter ofta är otillräckliga och att fler frågor om förvaltningskultur måste ställas. Filip Cassel pekade på problemet med desinformation då myndigheterna tenderar att lämna bra information och förbigå den dåliga.

Inga-Britt Ahlenius underströk behovet av en etisk kod i staten och verkschefens ansvar för arbetet mot korruption. Även Helene Agélii betonade att ledningen anslår tonen och måste gå i bräschen så att oegentligheter inte tolereras.

Hans-Gunnar Axberger kritiserade Riksrevisionens konstruktion med tre chefer och riksdagen som dåligt fungerande huvudman. 2017 års riksrevisionsutredning som ska lämna sitt förslag i slutet av året funderar redan över dessa frågor. En bättre organisatorisk lösning för Riksrevisionen bör även gynna korruptions­bekämpningen i staten.

För att tilliten till myndigheterna ska bestå är det viktigt att Riksrevisionen intensifierar både det förebyggande och granskande korruptionsarbetet.  Vi behöver se mindre korruption och oegentligheter på myndigheter som t.ex. Statens Fastighetsverk, Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Trafikverket.
 
Ulla Andrén
Ordförande
Transparency International Sverige

Läs Nyhetsbrevet på webben.

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org