Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Korruption i gränslandet mellan offentligt och privat

Vid TI Sveriges seminarium 9 oktober diskuterade Per Molander och Inga-Britt Ahlenius, bägge veteraner inom offentlig styrning, hur risker för korruption uppstår i gränslandet mellan det offentliga och privata.

För att öka effektiviteten och dämpa utgifterna för offentlig verksamhet reformerades detaljstyrningen till förmån för resultat­orienterad styrning. Men vad händer när det offentliga åtagandet ifrågasätts och såväl huvudmannaskap, finansiering som produktion av tjänster ska ske genom marknadsnära lösningar?

Per Molander pekar i sin rapport på betydande risker när det offentliga åtagandet avvecklas. Han menar att grund­läggande logik och grad av öppenhet särskiljer den offentliga sektorn från den privata. I mötet med marknaden och utkontraktering av offentlig verksamhet blir risken för korruption hög.

Hur garanteras affärsmässigheten vid försäljning av t.ex. skolor och sjukhus? Hur utformas kontrakt så att företag som fått uppdrag att prova ut hörapparater inte bara säljer de dyraste? Hur görs tillsynen effektiv och vilka sanktioner kan vidtas vid kontraktsbrott? 

Fortsatt dialog behövs kring hur dessa frågor kan hanteras för att minska riskerna för korruption vid utkontraktering av offentlig verksamhet. Och om hur resultatstyrningen kan utvecklas och förbättras. Det är viktigt att mäta rätt saker smart. Annars får vi inte den öppenhet och integritet som behövs för bra samhällskontrakt.

Ulla Andrén
Ordförande
Transparency International Sverige

Här kan du läsa nyhetsbrevet på webben.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org