Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English
_dsc0030-2-2.jpg

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Nytt på sidan

Synpunkter på betänkandet SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (oktober 2017)

Synpunkter på betänkandet SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (augusti 2017)

Synpunkter på betänkandet SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad (augusti 2017)


TI Sveriges Strategi 2016-2020

TI Sveriges styrelse antog den 25 februari 2016 föreningens strategi för åren 2015 - 2020.

TI Sverige Strategi 2016-2020

Positionspapper

TI Sverige tar genom publiceringen av s.k. positionspapper ställning i olika frågor rörande korruption och transparens. Positionspapprena ger förslag på konkreta åtgärder på området och riktar sig i första hand till individer och institutioner med inflytande att påverka utkomsten av beslutsprocesser.

Positionspapper - Skydd för visselblåsare

Sveriges tillämpning av internationella antikorruptionskonventioner

En samordnad antikorruptionspolitik

Finansiering av politiska partier (se remissyttrande nedan för uppdaterad information)

Politikers och offentliganställdas övergång till näringslivet

Remissyttranden och -synpunkter

Synpunkter - Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Synpunkter - Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Synpunkter - En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Synpunkter på genomförande av delmål 16:5 - Väsentligt minska alla former av korruption och mutor - i Agenda 2030

Synpunkter - Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3)

Synpunkter -  En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:86)

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2013/32/EU)
Registrering av riksdagsledamöters gåvor... (DNr 133-2015/16)
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79)

Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) (Ds 2013:74)

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)
På jakt efter den goda affären - analys och arfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73)
Mututredningen - tillägg (SOU 2010:38)
Nya upphandlingsregler (SOU 2006:28)
Registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

Sveriges tillträde till FN:s konvention mot korruption (Ds 2005:38)

Rapporter

Hur ser svenskar på korruption? (november 2016)

Transparency in Corporate Reporting 2015 (september 2015)

Transparens i företagens rapportering 2015 (mars 2015)
Transparens i företagens rapportering (februari 2013)

Transparency in Corporate Reporting (februari 2013)

Etik och korruptionsrisker i samhällsbyggnadssektorn -en litteraturstudie (september 2012)

Korruption i kommuner och landsting (juni 2012)

Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm om korruption och andra oegentligheter (april 2012)

Motståndskraft, oberoende, integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption? (februari 2012

Seminarieapporter

TI Sveriges 10-årsjubileum - How to prepare for an effective fight against corruption in the future (april 2014)

TI Sveriges 10-årsjubileum - How to build integrity in local communities (april 2014)
TI Sveriges 10-årsjubileum - Transparency in political party financing )april 2014)

Korruptionsrisker inom kommuner och lansting (januari 2012)

Whistleblowing (november 2011)

Almedalen (juli 2011) 

Verksamhetsberätelser 2004 -

Verksamhetsberättelse 2016 | Ekonomisk berättelse 2016 | Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015 | Ekonomisk berättelse 2015 | Revisionsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014 | Ekonomisk berättelse 2014 | Revisionsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013 | Ekonomisk berättelse 2013 | Revisionsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012 | Ekonomisk berättelse 2012 | Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011 | Ekonomisk berättelse 2011 | Revisionsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010 | Ekonomisk berättelse 2010 | Revisionsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009 | Ekonomisk berättelse 2009 | Revisionsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008 | Ekonomisk berättelse 2008 | Revisionsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007 | Ekonomisk berättelse 2007 | Revisionsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006 | Ekonomisk berättelse 2006 | Revisionsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2005 | Ekonomisk berättelse 2005 | Revisionsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2004

...

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org