Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Transparency International Sveriges (TI Sverige) styrelse utgörs av personer med en bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Transparency Internationals (TI) Conflict of Interest-policy, fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och det personliga intresse kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 14 juni 2017).

Styrelseledamöter

Ulla Andrén

ordförande
Senior rådgivare

- Intresseregistrering

- bio

- e-post

Birgitta Nygren
vice ordförande

Tidigare ambassadör

- Intresseregistrering
- bio

Inga-Britt Ahlenius

Tidigare chef för FN:s interngranskning

- intresseregistrering
(2017 uppdatering)

- bio

Lars Björklund
- intresseregistrering
- bio

Louise Brown
antikorruptionsrevisor

- intresseregistrering

- bio

Céline Giertta

Handläggare, kommunikation och policy

- intresseregistrering
- bio

Brita-Lena Ekström
journalist m. inr. på ekonomi

- intresseregistrering
- bio

Alf Persson
- intresseregistrering
- bio

Suppleanter

Jasmin Draszka-Ali
- intresseregistrering
- bio

Ylva Skoogh
- intresseregistrering

- bio

Andrea Sundstrand
- intresseregistrering
- bio

Adjungerad kassaförvaltare

Göran Steen

Exekutivsekreterare och adjungerad sekreterare

Lotta Rydström

e-postValberedningen

Théo Jaekel

Carin Norberg
sammankallande

Kristina Simion

Anders Wiger


Revisorer

Björn Mothander

Karin Rudebeck

Revisorssuppleanter

Anders Mellbourn

Camilla Thomson

Kalendarium

24 oktober kl 12-13:30
Matsäkerhet och Mål 12 i Agenda 2030

Arrangeras tillsammans med Vinge

Vinge, lokal Chikanen,
Norrlandsgatan 10, Stockholm

Inbjudan | Anmälan

---

9 november kl 8-10

Mutbar, korrumperbar, ohållbar?
Att göra affärer med integritet
Arrangeras tillsammans med NMC

Vinge, lokal Chikanen,
Norrlandsgatan 10, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

---

16 november kl 7:45-9:45
Korruptionsrisken med offentlig upphandling
- och hur den kan hanteras

Arrangeras tillsammans med IMM och AmCham
under initiativet Tillsammans Mot Korruption

Läs mer och anmäl dig här

---

Save-the-date
21 november
Riksrevisionen, mynidgheterna och korruptionen

Mer info följer

---

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org