Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Transparency International Sveriges (TI Sverige) styrelse utgörs av personer med en bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Transparency Internationals (TI) Conflict of Interest-policy, fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och det personliga intresse kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här (uppdaterad 14 juni 2017).

Styrelseledamöter

Ulla Andrén

ordförande
Senior rådgivare

- Intresseregistrering

- bio

- e-post

Birgitta Nygren
vice ordförande

Tidigare ambassadör

- Intresseregistrering
- bio

Inga-Britt Ahlenius

Tidigare chef för FN:s interngranskning

- intresseregistrering

- bio

Lars Björklund
- intresseregistrering
- bio

Louise Brown
antikorruptionsrevisor

- intresseregistrering

- bio

Céline Giertta

Handläggare, kommunikation och policy

- intresseregistrering
- bio

Brita-Lena Ekström
journalist m. inr. på ekonomi

- intresseregistrering
- bio

Alf Persson
- intresseregistrering
- bio

Suppleanter

Jasmin Draszka-Ali
- intresseregistrering
- bio

Ylva Skoogh
- intresseregistrering

- bio

Andrea Sundstrand
- intresseregistrering
- bio

Adjungerad kassaförvaltare

Göran Steen

Exekutivsekreterare och adjungerad sekreterare

Lotta Rydström

e-postValberedningen

Théo Jaekel

Carin Norberg

Kristina Simion

Anders Wiger sammankallande


Revisorer

Björn Mothander

Karin Rudebeck

Revisorssuppleanter

Anders Mellbourn

Camilla Thomson

Kalendarium

13 september
Hur förhindrar vi korruption i olje-, gas- och gruvundustrin?
Medverkar gör bl.a. Fredrik Reinfeldt, ordf. EITI
Citykonferensen Ingenjörshuset,

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariet arrangeras tillsammans med FUF.
Mer info följer.

----

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org