Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Transparency International Sveriges (TI Sverige) styrelse utgörs av personer med en bred yrkeserfarenhet från både privat och offentlig sektor. Samtliga ledamöter har haft kontakt med eller arbetat med korruptionsrelaterade frågor och har stor sakkunskap inom området. Styrelseledamöterna utför sitt uppdrag i TI Sverige oavlönat och på frivillig basis (se TI Sveriges stadgar).

Styrelseledamöterna har, i linje med Transparency Internationals (TI) Conflict of Interest-policy, fyllt i en intresseregistrering där eventuella intressekonflikter mellan styrelsearbetet och det personliga intresse kan utrönas. Varje styrelseledamots intresseregistrering finns att tillgå under respektive namn. Styrelsens arbetsordning finns tillgänglig här.

Styrelseledamöter

Ulla Andrén

ordförande

- Intresseregistrering

- bio

Birgitta Nygren
vice ordförande

tidigare ambassadör

- Intresseregistrering
- bio

Göran Steen

kassaförvaltare

konsult, tidigare revisionsdirektör på

Riksrevisionsverket

- Intresseregistrering

- bio

Inga-Britt Ahlenius

- intresseregistrering

- bio

Erik Amnå

professor i statskunskap
Örebro universitet
- intresseregistrering
- bio

Brita-Lena Ekström
journalist m. inr. på ekonomi

- intresseregistrering
- bio

Christina Hillforth
- intresseregistrering​
- bio

Anders Stenlund
Jur.kand.

- intresseregistrering
- bio

Suppleanter

Louise Brown
- intresseregistrering
- bio

Céline Giertta

- intresseregistrering
- bio

Johan Mörck

- intresseregistrering
- bio

Mårten Schultz

- intresseregistrering

- bio

Revisorer

Björn Mothander

Karin Rudebeck

Revisorssuppleanter

Anders Mellbourn

Camilla Thomson


Valberedningen

Théo Jaekel

Carin Norberg

Kristina Simion

Anders Wiger

Kansli

Lotta Rydström

e-post

Kalendarium

26 april kl 17:30-19:30
Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar anmäler sig senast 19 april.

----

10 maj kl 17:30-c:a 19:00
IOGT-NTO Klaragården,
Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Lobbying - hur går det till i praktiken och går det att reglera?

Inbjudan | Anmälan senast 4 maj

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta kansli@transparency-se.org