Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Med ursprung i TI:s internationella strategi för 2016-2020 kommer vi att fokusera på nedan angivna områden.

De två första områdena speglar vår externa och utåtriktade verksamhet, medan det tredje området avser att stöda det interna och verksamhetsutvecklande arbetet.

 

1. Individer i samverkan

- Vi vill inspirera människor och stärka ledare inom privat och offentlig sektor, samt ideell sektor att engagera sig i arbetet för transparens och antikorruption.

- Vi vill främja god antikorruptionspraxis i företag, offentlig förvaltning och inom ideell sektor.

- Vi strävar efter att förbättra skyddet för de som har modet att avslöja och tala om korruption.

- Vi vill samarbeta med forsknings- och utbildningsinstitutioner för att utbilda framtida  ledare, och främja forskning, om antikorruption.

 

2. Starka institutioner och regelefterlevnad

- Vi vill påverka beslutsfattare att prioritera preventiva  antikorruptionsåtgärder och att vidta åtgärder för bättre samordning  av myndigheternas antikorruptionsengagemang.

- Vi vill stärka systemet för kommunal revision. Vi vill även lyfta de bristande rutiner som finns inom intern kontroll och offentlig upphandling.

- Vi vill belysa problemet med att kommuner inte alltid följer domslut vid överklagade upphandlingar.

- Vi vill arbeta för transparens i utnämningar av högre tjänster inom statsförvaltningen.

- Vi vill verka för transparens i finansieringen av politiska partier.

- Vi vill verka för regler, på främst riksdagsnivå, för transparent lobbying.

- Vi vill verka för införande av karensregler.

 

3. En stark TI Sverige-organisation

- Vi vill intensifiera våra ansträngningar att mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser för att effektivt genomföra våra strategier och handlingsplaner.

- Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla och förstärka vår organisation genom ett kontinuerligt lärande, i form av regelbunden granskning av vårt arbete och utvärdering av vår effektivitet.

TI Sveriges Strategi 2016-2020

Kalendarium

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org