Hem Om oss Medlemskap Korruption Publicerat Kontakt In English

j

Tillsammans mot korruption


Tillsammans mot korruption är en plattform för att dela de goda exemplen, öka medvetenheten och stötta aktörerna i allt det arbete som pågår. 

Samordnande och arrangörer är: AmCham Sweden, IMM och TI Sverige.

Läs mer på tillsammansmotkorruption.se

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International.

TI Sverige arbetar i Sverige med att bedriva en bred informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Vi arrangerar regelbundet seminarier där frågor med anknytning till korruption och transparens diskuteras. Vidare samarbetar vi med företrädare för akademin, näringslivet och den offentliga sektorn i syfte att effektivt kunna påverka allmänhet, politiker och andra makthavare att ansluta sig till arbetet med att kartlägga och motverka korruption i samhället.

TI Sverige är inte ett brottsbekämpande organ utan arbetar förebyggande med att bidra till att undvika de skador som korruption innebär för alla delar av samhället.

Vi är oberoende gentemot de svenska statsmakterna och finansieras genom bidrag och medlemsavgifter från företag och privatpersoner.

Styrelseledamöterna och -suppleanterna i TI Sverige arbetar ideellt vid sidan av sina andra uppdrag och engagemang. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som ombesörjer den löpande verksamheten.

Transparency International (TI), till vilken ett hundratal nationella avdelningar världen över är anslutna, har sitt säte i Berlin..

Sedan grundadet 1993 har TI lyckats i sin målsättning att sätta korruption på den internationella agendan och har vuxit till att bli en internationell auktoritet på områden som rör korruption.

Bland TI:s framgångar kan nämnas att såväl Världsbanken som Internationella valutafonden numera ser korruption som ett av de största hoten mot utveckling. TI spelade också en stor roll i att genomdriva FN:s konvention mot korruption och OECD:s konvention mot mutor.

TI ger årligen ut ett antal publikationer, däribland en Global Corruption Report, en forskningsrapport som undersöker förekomsten av korruption i ett antal länder världen över, och ett Corruption Perceptions Index, ett erkänt och etablerat instrument för att mäta graden av korruption i ett land.

Kalendarium

14 mars
Antikorruption i praktiken -
att göra affärer med integritet

ÅF-huset
Grafiska vägen 2, Göteborg

Läs mer och anmäl
(Gratis för våra medlemmar!)

Har du ett förslag på seminarium som är inom TI Sveriges strategiska prioriteringar? Hör då gärna av dig till oss på info@transparency-se.org.

Följ oss


För att få våra Nyhetsutskick: e-posta info@transparency-se.org